FAQs Complain Problems

News & Events

Title Post date

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि तानसेन नगरपालिकाको सूचना

Thursday, July 11, 2024 - 14:17

सेवा करार कर्मचारिहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारम भर्ने सम्बन्धि सुचना

Tuesday, July 2, 2024 - 13:13

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धि सूचना

Saturday, June 29, 2024 - 13:02

माध्यमिक शिक्षा परिक्षा SEE को बधाई तथा शुभकामना

Friday, June 28, 2024 - 13:39

पन्ध्रौ नगर सभाको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत बजेट बक्तव्य

Tuesday, June 25, 2024 - 21:41

आ व २०८१/८२ को तानसेन नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

Friday, June 21, 2024 - 22:09

तानसेन नगरपालिका नगर सभाको पन्ध्रौं अधिवेशन ,प्रथम बैठकको कार्यसूची प्रकाशन

Thursday, June 20, 2024 - 21:24

पन्ध्रौं नगर सभाको पहिलो बैठक आव्हान सम्बन्धि सूचना

Saturday, June 15, 2024 - 14:14

भुक्तानीको लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा

Tuesday, June 11, 2024 - 17:50

सेवा प्रवाह सम्बन्धि सूचना

Tuesday, June 11, 2024 - 17:44

उपभोक्ता समितिहरुमा अनुरोध

Tuesday, June 11, 2024 - 17:43

नगर क्षेत्रमा तोकिएको स्थानमा पार्किङ्ग शुल्क संकलन ,नगर क्षेत्र बाट निकासा हुने जडिबुटी ,कवाडी ,जीवजन्तु कर र वडा नं ७ वडा कार्यालय भवनको ७ वटा सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

Friday, June 7, 2024 - 14:45

रानीमहल दरबार व्यवस्थापन तथा प्रवेश शुल्क सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Tuesday, June 4, 2024 - 16:36

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री स्वास्थ्य संस्था सबै तानसेन नगरपालिका )

Thursday, May 16, 2024 - 17:40

लिफ्ट खानेपानीको विधुत महशुल अनुदान सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै )।

Wednesday, May 15, 2024 - 17:22

Pages