FAQs Complain Problems

ऐन तथा नियम

ऐन तथा नियम Post date
तानसेन नगरपालिकाको नगर दररेट - २०८०/८१ Tuesday, August 1, 2023 - 20:06
तानसेन नगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालित लघु प्रकृतिका लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा खपत हुने बिधुत महशुल अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि- २०७९ Thursday, December 15, 2022 - 12:44
तानसेन नगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन, २०७५ Sunday, October 2, 2022 - 20:52
तानसेन नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छीपालन बजारीकरण, यान्त्रिकरण तथा दुध उत्पादन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ Sunday, July 31, 2022 - 11:11
तानसेन नगरपालिकाको वडास्तरीय प्रशासनिक खर्चको मापदण्ड, २०७९ Sunday, July 31, 2022 - 11:07
तानसेन नगरपालिकाको मध्यम अपाङ्गता (ग वर्ग) भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७९ Sunday, July 31, 2022 - 11:06
तानसेन नगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालित लघु प्रकृतिका लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा खपत हुने बिधुत महसुल अनुदान सम्बन्धि कार्यबिधि -२०७९ Sunday, July 31, 2022 - 11:03
आ.व २०७९/८० नगर दररेट Tuesday, July 19, 2022 - 17:32
तानसेन नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७९ Monday, July 18, 2022 - 12:38
आर्थिक ऐन २०७९ Friday, July 15, 2022 - 12:32

Pages