FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

तानसेन नगरपालिका नगर सभाको पन्ध्रौं अधिवेशन ,प्रथम बैठकको कार्यसूची प्रकाशन

Thursday, June 20, 2024 - 21:24

पन्ध्रौं नगर सभाको पहिलो बैठक आव्हान सम्बन्धि सूचना

Saturday, June 15, 2024 - 14:14

भुक्तानीको लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा

Tuesday, June 11, 2024 - 17:50

सेवा प्रवाह सम्बन्धि सूचना

Tuesday, June 11, 2024 - 17:44

उपभोक्ता समितिहरुमा अनुरोध

Tuesday, June 11, 2024 - 17:43

नगर क्षेत्रमा तोकिएको स्थानमा पार्किङ्ग शुल्क संकलन ,नगर क्षेत्र बाट निकासा हुने जडिबुटी ,कवाडी ,जीवजन्तु कर र वडा नं ७ वडा कार्यालय भवनको ७ वटा सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

Friday, June 7, 2024 - 14:45

रानीमहल दरबार व्यवस्थापन तथा प्रवेश शुल्क सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Tuesday, June 4, 2024 - 16:36

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री स्वास्थ्य संस्था सबै तानसेन नगरपालिका )

Thursday, May 16, 2024 - 17:40

लिफ्ट खानेपानीको विधुत महशुल अनुदान सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै )।

Wednesday, May 15, 2024 - 17:22

तानसेन नगरपालिकाको अनुरोध

Wednesday, May 15, 2024 - 16:34

कार्यक्रम संयोजक (छयरोग मुक्त अभियान ) पदको नतिजा प्रकाशनको सूचना

Thursday, May 9, 2024 - 11:04

कार्यक्रम संयोजक ( क्षयरोग मुक्त अभियान ) पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Sunday, May 5, 2024 - 23:07

तानसेन नगरपालिकाको फोहोरमैला सम्बन्धि तालिका

Thursday, May 2, 2024 - 17:10

आ व २०८१/८२ को लागि बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा ( श्री वडा कार्यालय सबै )

Tuesday, April 30, 2024 - 18:16

कार्यालय सहयोगी पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Tuesday, April 30, 2024 - 10:52

Pages