FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
आर्थिक वार्ष २०८०/८१ को नगर वार्षिक योजना प्रकाशन 01/09/2024 - 11:56 PDF icon Yojana Book Setting Tansen 2080.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नगर वार्षिक योजना प्रकाशन 01/09/2024 - 11:52 PDF icon ACT1-combined (1) (2).pdf
आ व २०७९/८० को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन वार्षिक समीक्षा 01/05/2024 - 15:49 PDF icon Tansen MUN Progress DCC 2080.6.9.pdf
तानसेन नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रकाशन 04/23/2023 - 14:03 PDF icon तानसेन न.पा. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली Final (1).pdf
तानसेन नगरपालिकाको आव २०७८/७९ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन वार्षिक समीक्षा 09/09/2022 - 00:00 PDF icon new (1).pdf
तानसेन नगरपालिका, पाल्पाको लैंङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परिक्षणको प्रतिवेदन प्रकाशन 03/16/2022 - 10:54 PDF icon GESI Audit.pdf
तानसेन नगरपालिकाको नगर वार्षिक योजना २०७८/७९ प्रकाशन 01/21/2022 - 08:55 PDF icon Final budget book tansen palpa.pdf
आ व २०७८/७९ को अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन वार्षिक समीक्षा 01/14/2022 - 00:00 PDF icon 10 th Nagar Sava Niti tatha karyakram .pdf
नगर बृहत योजना -२०७७ प्रकाशन 08/25/2021 - 15:21 PDF icon Tansen Plan_Final.pdf
तानसेन नगरपालिकाको आर्थिक विकास रणनीति र मध्यमकालिन खर्च संरचना प्रकाशन 08/25/2021 - 15:14 PDF icon Setting of Final Strategy Paper - Tansen RD.pdf

Pages