FAQs Complain Problems

आ.व. ०६९/०७० को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

तानसेन नगरपालिकाको आ.व. ०६९/०७० को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ, उक्त प्रतिबेदन यहाँ हेर्न सकिन्छ|