FAQs Complain Problems

बजेट, आम्दनी र खर्च

Title Post date Documents

आ.व २०७७/०७८ जेष्ठ मसान्तसम्मको आम्दानी खर्च विवरण

Friday, July 9, 2021 - 20:47 PDF icon जेष्ठ मसान्त.pdf

आ .व २०७७/७८ प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण कोरोना शिर्षक समेत

Monday, December 14, 2020 - 12:18 PDF icon प्रथम चौमासिक आय व्यय कोरोना समेत.pdf

तानसेन नगरपालिका आइसोलेशन कोषको आ.व २०७६/७७ असार मसान्तको आय-व्यय विवरण

Monday, August 17, 2020 - 17:47 PDF icon isolation.pdf

तानसेन नगरपालिका कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषको आ.व २०७६/७७ को असार मसान्त आय-व्यय विवरण

Friday, August 14, 2020 - 15:55 PDF icon कोरोना आय व्यय.pdf

तानसेन नगरपालिकाको आ व २०७६/७७ असार मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

Friday, August 14, 2020 - 15:53 PDF icon तानपा जम्मा.pdf

आ.व २०७६/७७ जेष्ठ महिना सम्मको आम्दानि खर्च विवरण

Tuesday, June 2, 2020 - 15:17 PDF icon जेष्ठ.pdf

आ.व २०७६/७७ वैशाख महिना सम्मको आम्दानि खर्च विवरण

Tuesday, June 2, 2020 - 15:15 PDF icon bisak.pdf

फागुन महिनाको खर्चको फाटबारी

Tuesday, April 21, 2020 - 15:05 PDF icon फागुन महिनाको खर्चको.pdf

माघ मसान्त सम्मको आम्दानि खर्च विवरण

Wednesday, February 19, 2020 - 15:55 PDF icon 03-amdanikharcha-bibaran-margha-1.pdf

आ.व २०७६/७७ कार्तिक महिनाको खर्च फाँटबारी

Thursday, November 21, 2019 - 12:52 PDF icon कार्तिक महिनाको खर्चको फाटबारी.pdf

Pages