FAQs Complain Problems

बजेट, आम्दनी र खर्च

Title Post date Documents

आ व २०८०/८१ चैत महिनासम्मको खर्चको फाटवारि ,आर्थिक विवरण एवं वित्तीय विवरण

Thursday, April 18, 2024 - 11:54 PDF icon मासिक रिपिर्ट चैत.pdf

आ व २०८०/८१ माघ महिनासम्मको वित्तीय विवरण

Friday, February 23, 2024 - 11:54 PDF icon माघमहिनाको बितिय विवरण.pdf

आ.व २०८०/८१ असोज महिनाको खर्चको फाटबारी ,वार्षिक विवरण एवं आर्थिक प्रतिवेदनहरु

Wednesday, November 22, 2023 - 13:38 PDF icon असोज प्रतिवेदन.pdf

आ.व २०८०/८१ प्रथम चौमासिक सम्मको खर्चको फाटबारी ,वार्षिक विवरण एवं आर्थिक प्रतिवेदनहरु

Wednesday, November 22, 2023 - 13:22 PDF icon प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन.pdf

खर्चको फाटबारी ,वार्षिक विवरण एवं आर्थिक प्रतिवेदनहरु श्रावण मसान्त सम्मको

Sunday, August 27, 2023 - 11:01 PDF icon श्रावण महिना २०८०-८१ खर्च.pdf

खर्चको फाटबारी ,वार्षिक विवरण एवं आर्थिक प्रतिवेदनहरु असार मसान्त सम्मको

Tuesday, August 15, 2023 - 11:20 PDF icon आ व 2079-80 असार (1).pdf

खर्चको फाटबारी ,वार्षिक विवरण एवं आर्थिक प्रतिवेदनहरु

Sunday, June 18, 2023 - 13:32 PDF icon विवरण (3).pdf

आ व २०७९/८० जेष्ठ मसान्त सम्मको आय व्यय

Sunday, June 18, 2023 - 12:09 PDF icon जेष्ठ मसान्त सम्मको आ वि (2).pdf

आ.व २०७९/८० फागुन महिना सम्मको खर्चको फाटबारी ,आर्थिक विवरण

Monday, February 20, 2023 - 11:11 PDF icon खर्चको फाट्बारी , आर्थिक विवरण माघ महिना.pdf

आव २०७९/८० मङ्सिर महिना सम्मको खर्चको फाटबारी तथा आर्थिक विवरण

Monday, December 19, 2022 - 10:56 PDF icon खर्चको फाट्बारी तथा खर्चको विवरण पठाइएको बारे.pdf

Pages