FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
तानसेन नगरपालिका नगर पाश्र्वचित्र,२०७५ प्रकाशन 01/14/2019 - 15:07 PDF icon final Tansen Book layout mail .,..pdf
त्रैमासिक बुलेटिन हाम्रो तानसेन (Vol.3) प्रकाशन 12/26/2018 - 12:12 PDF icon Final Book Hamro Tansen Vol- 3(2075 Kartik).pdf
त्रैमासिक बुलेटिन हाम्रो तानसेन (Vol.2) प्रकाशन 11/28/2018 - 11:50 PDF icon tansen Vol 2 final.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिकको कार्यक्रम /परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन चौमासिक प्रतिवेदन 11/28/2018 - 11:26 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिकको कार्यक्रम /परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिक पुजीगत खर्च चौमासिक प्रतिवेदन 11/28/2018 - 11:23 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिक पुजीगत खर्च
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिक आम्दानी प्रतिवेदन चौमासिक प्रतिवेदन 11/28/2018 - 11:20 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिक आम्दानी प्रतिवेदन
वार्षिक नगर विकास योजना ( आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ ) प्रकाशन 08/22/2018 - 08:11 PDF icon वार्षिक नगर विकास योजना ( आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ )
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ नगर दररेट प्रकाशन 07/25/2018 - 15:29 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ नगर दररेट
त्रैमासिक बुलेटिन हाम्रो तानसेन (Vol.1) प्रकाशन 07/24/2018 - 15:11 PDF icon त्रैमासिक बुलेटिन हाम्रो तानसेन , PDF icon हाम्रो तानसेन , PDF icon फोटो

Pages