FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

सब इन्जीनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Friday, August 20, 2021 - 10:40

सब इन्जीनियर पदको परिक्षा मिति तोकिएको सूचना

Monday, August 16, 2021 - 17:49

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Thursday, July 29, 2021 - 14:01

सामाजिक सुरक्षा नवीकरण सम्बन्धि सूचना

Thursday, July 22, 2021 - 11:20

बैठकमा उपस्थित भईदिनु हुन् ( श्री तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समिति )

Sunday, July 18, 2021 - 16:24

श्री वडा कार्यालय सबै( १ -१४ )

Sunday, July 18, 2021 - 16:00

Record of EOI opening

Sunday, June 27, 2021 - 16:52

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Tuesday, June 22, 2021 - 13:36

नगरसभाको अधिवेशन आवहान गरिएको बारे

Sunday, June 20, 2021 - 14:04

आधारभुत कक्षा उत्तीर्ण ( कक्षा ८ ) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Thursday, June 10, 2021 - 15:03

श्री वडा कार्यालय सबै( १ -१४ )

Monday, June 7, 2021 - 09:08

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI)

Wednesday, June 2, 2021 - 09:36

प्रशिक्षार्थी (Fellow) को आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Friday, May 28, 2021 - 18:34

नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!!

Thursday, May 13, 2021 - 18:46

सूचना

Wednesday, May 12, 2021 - 15:38

Pages