FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

बिधालयको लेखा परिक्षण गर्न सूचीकृत हुने सूचना

Tuesday, October 13, 2020 - 12:16

तानसेन नगरपालिकाको बार्षिक योजना कार्यान्वयन तालिका

Sunday, September 27, 2020 - 17:01

प्राविधिक सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!!

Friday, September 25, 2020 - 17:51

कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

Thursday, September 24, 2020 - 11:44

परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना

Tuesday, September 22, 2020 - 13:28

सा.नि.सा प्रस्ताब पेश सम्बन्धि सूचना

Tuesday, September 22, 2020 - 11:25

हरित बसपार्क र इन्डस्ट्रियल भिलेज निर्माण कार्यको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Tuesday, September 15, 2020 - 09:18

फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा

Friday, September 11, 2020 - 17:56

तानसेन नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना

Friday, September 11, 2020 - 17:54

प्राविधिक सहायकको परिक्षा सम्बन्धि सूचना

Monday, September 7, 2020 - 16:45

तानसेन नगरपालिकाको सूचना

Saturday, August 22, 2020 - 09:39

प्राविधिक सहायकको परिक्षा स्थगित सम्बन्धि सूचना

Friday, August 21, 2020 - 11:46

परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना

Sunday, August 16, 2020 - 15:24

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना

Wednesday, August 12, 2020 - 12:45

सा.नि.सा को म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Monday, August 3, 2020 - 13:35

Pages