FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

तानसेन नगरपालिकाको लागि हेवि सवारी चालक करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

Wednesday, December 4, 2019 - 14:12

विधालयको लेखा परिक्षण गर्न सूचीकृत हुने बारे सूचना !!!

Tuesday, December 3, 2019 - 13:37

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना !!!

Saturday, November 30, 2019 - 14:45

प्रेस नोट

Saturday, November 30, 2019 - 14:07

हार्दिक समवेदना !!!

Saturday, November 30, 2019 - 14:04

हार्दिक समवेदना !!!

Friday, November 22, 2019 - 11:06

मनसायपत्र आह्वान सम्बन्धि म्याद थप गरिएको सूचना !!!

Thursday, November 21, 2019 - 12:49

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 14, 2019 - 15:13

सूचना !!!

Tuesday, November 5, 2019 - 10:54

मनसाय आह्वान पत्रहरु

Thursday, October 24, 2019 - 14:03

मनसायपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

Friday, October 18, 2019 - 11:58

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्नेका लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!

Friday, October 4, 2019 - 08:16

तानसेन नगरपालिकाको स्वरोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना र निवेदनको ढाचा

Tuesday, September 17, 2019 - 12:57

तानसेन नगरपालिकाको जग्गा खरिद गर्ने सूचना

Thursday, September 12, 2019 - 13:03

नगर दररेट २०७६/७७

Tuesday, August 27, 2019 - 12:20

Pages