FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

सेवा प्रदायक सस्था छनोट सम्बन्धि कार्य रद्द गरिएको सूचना - (लघु उधम विकाश कार्यक्रम )

Thursday, January 19, 2023 - 11:50

१२ औ नगर सभा बाट पारित भएका कानुनहरु र निर्णय प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

Wednesday, January 18, 2023 - 15:08

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Thursday, January 5, 2023 - 17:39

तानसेन नगरपालिकाको १२ औ नगर सभा आव्हान गरिएको सूचना ।

Thursday, January 5, 2023 - 14:11

घर अभिलेख गर्ने सम्बन्धमा

Friday, December 23, 2022 - 11:37

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Wednesday, December 21, 2022 - 10:40

रोजगार सहायक पदको परिक्षा मिति तोकिएको सूचना

Wednesday, December 21, 2022 - 10:39

लिफ्ट खानेपानी विधुत महशुल अनुदान सम्बन्धमा सूचना

Thursday, December 15, 2022 - 13:54

Professional Plumbing and Professional Aluminium Febricator विषयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सूचना

Wednesday, December 14, 2022 - 12:13

बिधालय लेखापरिक्षण गर्न सूचीकृत हुने बारे सूचना

Wednesday, November 30, 2022 - 11:29

सेवा प्रदायक सस्थाको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब माग सम्बन्धि सूचना

Friday, November 11, 2022 - 15:04

रोजगार सहायकपदको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना

Monday, October 31, 2022 - 11:58

श्री सहकारी सस्था लि. (सबै )

Sunday, October 23, 2022 - 12:21

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

Sunday, October 2, 2022 - 20:52

रोजगार सहायक करार पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

Thursday, September 8, 2022 - 15:13

Pages