FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

निर्वाचन खर्च ढिलो बुझाउनेका स्पष्टीकरण सम्बन्धि निर्वाचन आयोगको सूचना

Thursday, August 18, 2022 - 16:45

तानसेन नगरपालिकाको लागि प्रशिक्षार्थी (Program Fellow) को आवेदनका लागि सूचना

Monday, August 8, 2022 - 20:37

Copomis मा आवद्दता सम्बन्धमा

Sunday, July 17, 2022 - 16:45

एघारौ नगर सभा बाट पारित भएका निर्णय एव कानुनहरु प्रकाशन गरिएको सूचना

Friday, July 1, 2022 - 00:00

सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि

Tuesday, June 21, 2022 - 11:06

आ.व २०७९/८० तानसेन नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

Sunday, June 19, 2022 - 19:13

जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै )

Saturday, June 18, 2022 - 18:27

Invitation For Online Bids (supply of Desktop Computer )

Monday, June 13, 2022 - 11:30

नगर सभा आवहान गरिएको बारे ( नगर सभा सदस्य सबै )

Friday, June 10, 2022 - 17:16

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

Friday, June 3, 2022 - 15:42

Invitation For Online Bids - Supply of Medicines and Surgical items for primary health services

Monday, May 30, 2022 - 15:00

सूचना अधिकारि तोकिएको सम्बन्धमा

Monday, March 28, 2022 - 10:45

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Wednesday, March 16, 2022 - 10:49

घटना दर्ता शिविरको आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

Thursday, March 10, 2022 - 15:23

Invitation for Online Bids

Monday, February 28, 2022 - 10:46

Pages