FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै )

Saturday, June 18, 2022 - 18:27

Invitation For Online Bids (supply of Desktop Computer )

Monday, June 13, 2022 - 11:30

नगर सभा आवहान गरिएको बारे ( नगर सभा सदस्य सबै )

Friday, June 10, 2022 - 17:16

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

Friday, June 3, 2022 - 15:42

Invitation For Online Bids - Supply of Medicines and Surgical items for primary health services

Monday, May 30, 2022 - 15:00

सूचना अधिकारि तोकिएको सम्बन्धमा

Monday, March 28, 2022 - 10:45

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Wednesday, March 16, 2022 - 10:49

घटना दर्ता शिविरको आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

Thursday, March 10, 2022 - 15:23

Invitation for Online Bids

Monday, February 28, 2022 - 10:46

पारिवारिक लगत कार्ड सम्बन्धि अनुरोध

Friday, February 25, 2022 - 10:16

स्थानीय संचार सवलिकरण सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशीत सूचना

Tuesday, February 22, 2022 - 14:04

तानसेन नगरपालिकाको कार्यालय सहयोगी पदको अन्तर्वार्तासम्बन्धि सूचना

Tuesday, February 22, 2022 - 13:59

ल्याब एसिस्टेन (सहायक चौथो ) पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Tuesday, February 15, 2022 - 16:03

लिजाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Monday, February 14, 2022 - 16:23

सुपथ मूल्य पसल संचालन प्रस्ताव आव्हान र विनियम संसोधन सम्बन्धि सूचना

Monday, February 14, 2022 - 11:41

Pages