FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

तानसेन नगरपालिकाको आ.व २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य

Monday, June 26, 2023 - 11:45

तानसेन नगरपालिकाको आ.व २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम

Sunday, June 25, 2023 - 21:59

विधालय नियमित रुपमा संचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा

Sunday, June 18, 2023 - 12:13

सूचिकृत हुने सम्बन्धमा

Sunday, June 18, 2023 - 10:31

१३ औ नगर सभा आव्हान सम्बन्धि सूचना (पत्रमा उल्लेखित सबै )

Sunday, June 18, 2023 - 10:19

लिफ्ट खानेपानी अनुदान सम्बन्धि सूचना

Sunday, May 28, 2023 - 22:38

लिफ्ट खानेपानी अनुदान सम्बन्धि सूचना

Sunday, May 28, 2023 - 22:38

समयमा निकाशा भुक्तानी सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै , शाखा प्रमुख सबै , निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति सबै )

Sunday, May 28, 2023 - 18:12

ठेक्का नं TM/PLP/W/NCB/15/2079-080 को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत र आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा

Wednesday, May 24, 2023 - 11:52

उधम विकास सहजकर्ता र इलेक्ट्रिसियन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Monday, May 22, 2023 - 15:54

ना.प.से.प्रा पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Sunday, May 21, 2023 - 18:13

पशु चिकित्सक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Saturday, May 20, 2023 - 20:32

तानसेन नगरपालिकाको स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको एक वर्षको कार्य प्रगति विवरण

Friday, May 19, 2023 - 17:06

उधम विकाश सहज कर्ता र इलेक्ट्रीशियन पदको अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको सूचना

Thursday, May 18, 2023 - 17:00

उधम विकाश सहज कर्ता र इलेक्ट्रीशियन पदको संछिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

Wednesday, May 17, 2023 - 16:56

Pages