FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

मेडपा कार्यक्रमको सं‌‍क्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे

Wednesday, February 22, 2023 - 13:58

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा

Wednesday, February 22, 2023 - 11:55

सब - इन्जिनियर र अमिनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Monday, February 20, 2023 - 11:04

सेनेटरी प्याडको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Monday, February 6, 2023 - 21:52

सव-इन्जिनियर र अमिन पदको संक्षित् सूची साथै अन्तरबार्ताको मिति तोकिएको सूचना

Saturday, February 4, 2023 - 19:49

सेवा प्रदायक सस्थाको लागि आशयपत्र माग सम्बन्धि सूचना

Sunday, January 29, 2023 - 13:38

Professional Plumbing and Professional Aluminium Febricator विषयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताबको आसय -पत्र सम्बन्धि सूचना

Thursday, January 26, 2023 - 10:40

स्थानीय तह सस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Friday, January 20, 2023 - 11:22

सेवा प्रदायक सस्था छनोट सम्बन्धि कार्य रद्द गरिएको सूचना - (लघु उधम विकाश कार्यक्रम )

Thursday, January 19, 2023 - 11:50

१२ औ नगर सभा बाट पारित भएका कानुनहरु र निर्णय प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

Wednesday, January 18, 2023 - 15:08

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Thursday, January 5, 2023 - 17:39

तानसेन नगरपालिकाको १२ औ नगर सभा आव्हान गरिएको सूचना ।

Thursday, January 5, 2023 - 14:11

घर अभिलेख गर्ने सम्बन्धमा

Friday, December 23, 2022 - 11:37

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Wednesday, December 21, 2022 - 10:40

रोजगार सहायक पदको परिक्षा मिति तोकिएको सूचना

Wednesday, December 21, 2022 - 10:39

Pages