FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

कृषि यान्त्रिकरण अनुदान सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 30, 2023 - 16:04

मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 30, 2023 - 16:02

सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री सहकारी संस्था सबै )

Tuesday, November 28, 2023 - 13:18

स्वेत पत्र जारि गर्ने सम्बन्धमा (श्री सहकारी संघ संस्था सबै )

Sunday, November 26, 2023 - 12:20

अहेब र अनमी पदको उम्मेदवारहरुको संछिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

Saturday, November 25, 2023 - 18:20

योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता सम्बन्धि सूचना

Friday, November 24, 2023 - 14:39

५०/५० लागत सहभागिता कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 23, 2023 - 12:58

विधालयको लेखा परिक्षण गर्न आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Wednesday, November 22, 2023 - 13:13

सरसफाई सुपरभाइजर र सरसफाई कर्मी सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Wednesday, November 22, 2023 - 12:08

आप्रवासी स्रोत केन्द्र र मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशनको सूचना

Sunday, November 12, 2023 - 11:58

आप्रवासी स्रोत केन्द्र र मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशनको सूचना

Sunday, November 12, 2023 - 11:49

सरसफाईकर्मी सहयोगी र सरसफाई सुपरभाईजर पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Wednesday, November 8, 2023 - 18:07

मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको परिक्षा मिति तोकिएको सूचना

Friday, November 3, 2023 - 19:25

हिउदे घाँस सम्बन्धि सूचना

Tuesday, October 3, 2023 - 17:06

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Friday, September 29, 2023 - 12:18

Pages